top of page
  • post0889

Ungarisches Recht: Zugewinngemeinschaft oder Errungenschaftsgemeinschaft

Aktualisiert: 30. Jan. 2023

(Deutsche Version im Anschluss)


A közszerzeményi rendszer (Zugewinngemeinschaft) és a házastársi vagyonközösség (Errungenschaftsgemeinschaft) megkülönböztetése különösen akkor releváns, ha a házasságot a magyarországi törvényes házassági vagyonjogi rendszer szerint kötötték, de az örökös helyzetét a német jog szerint értékelik. A Magyarországon kötött házasság hatással van arra a kérdésre, hogy az öröklésre jogosult házastárs a német Polgári Törvénykönyv 1371. § (1) bekezdésével összefüggésben a német Polgári Törvénykönyv 1931. § (3) bekezdéséből is részesül-e. Tehát arra a kérdésre, hogy növekszik-e az örökség törvényi hányada 1/4-ével.


A házastársi vagyonközösségnél (Errungenschaftsgemeinschaft) nem emelkedig az örökségi hányad 1/4el.


A magyar jogban a törvényes házassági vagyonjogi rendszer a vagyonközösség - Errungenschaftsgemeinschaft, amelyet a magyar jog „házastársi vagyonközösségként” emleget („házastársi vagyonközösség”, Ptk. 4:34. § 2. bek.). Ebben a házassági vagyonjogi rendszerben a házasság során szerzett vagyon mindkét házastárs közös tulajdonává válik. A házastársak által a házasság során megszerzett vagyon, különösen az ingatlan közös tulajdonba kerül.

A házastársak házassági szerződésben lemondhatnak a vagyonközösség törvényes házassági vagyonjogi rendjéről - Errungenschaftsgemeinschaft. Ehelyett választhatja a vagyonközösséget - Zugewinngemeinschaft ("közszerzeményi rendszer", Ptk. 4:69-4:71 §) vagy a vagyonelkülönítési rendszert – Gütertrennung ("vagyonelkülönítési rendszer", 4:72-4. §§): 73 Ptk.).

A házastársi vagyonközösségként (Errungenschaftsgemeinschaft) esetében létezik házassági vagyonjogi rendszer. Főszabály szerint azok a házastársak, akik a vagyonjogi közösség vagyonjogi rendszere szerint házasok, minden vagyontárgyat közös tulajdonként szereznek meg a házasságkötés ideje alatt. A házasság megkötése előtt létező vagyon ezzel szemben fenntartott javak. A házastársi vagyonközösséget (Errungenschaftsgemeinschaft) a német jog jogilag nem határozza meg (az alkalmazhatóságért lásd az EuGüVO-t). Viszont létrejöhet szerződéssel, és német szempontból módosult áruközösség (modifizierte Gütergemeinschaft).


Ha a házastársak a házastársi vagyonközösségnél (Errungenschaftsgemeinschaft), a túlélő házastárs az elsőrendű hozzátartozókon (gyermekeken, unokákon, dédunokákon) kívül negyedet örököl.


A házastársi vagyonközösségnél nem leht követelni a német Polgári Törvénykönyv 1931. §-ának (3) bekezdése és a Polgári Törvénykönyv 1371. §-ának (1) bekezdése szerinti örökség törvényes részének 1/4-ével történő növelését.


Deutsche Version:

Die Unterscheidung zwischen Zugewinngemeinschaft und Errungenschaftsgemeinschaft wird vor Allem aktuell, wenn die Ehe nach der gesetzlichen Güterrechtsordnung in Ungarn geschlossen wurde, die Erbenstellung aber nach deutschem Recht beurteilt wird. Die in Ungarn geschlossene Ehe hat auswirkung bei der Frage, ob der erbberechtigte Ehegatte auch den Anspruch aus § 1931 Abs. 3 BGB i.V.m. § 1371 Abs. 1 BGB erhält. Mihin auf die Frage ob sich der gesetzliche Erbteil um 1/4 erhöht.


Dies ist bei der Errungenschaftsgemeinschaft nach ungarischem Recht nicht der Fall.

Im ungarischen Recht ist die gesetzliche eheliche Güterrechtsordnung die Gütergemeinschaft – Errungenschaftsgemeinschaft, die im ungarischen Recht als „eheliche Gütergemeinschaft“ bezeichnet wird. In dieser Güterrechtsordnung geht das während der Ehe erworbene Vermögen in das gemeinsame Vermögen beider Ehegatten über. Während der Ehe erworbenes Vermögen der Ehegatten, insbesondere Grundstücke, wird gemeinschaftliches Vermögen.

In einem Ehevertrag können die Ehegatten bei Eheschließung in Ungarn, auf das gesetzliche eheliche Güterrechtssystem der Gütergemeinschaft - Errungenschaftsgemeinschaft verzichten. Stattdessen können Sie die Gütergemeinschaft oder die Gütertrennung wählen.

In der Regel erwerben Ehegatten, die nach der Güterrechtsordnung der Güterrechtsgemeinschaft verheiratet sind, während der Ehe alle Vermögenswerte als Gesamtvermögen. Vermögen, das vor der Eheschließung bestand, ist hingegen Reservevermögen. Die Errungenschaftsgemeinschaft ist im deutschen Recht nicht rechtlich definiert (Anwendbarkeit siehe EuGüVO). Eine modifizierte Gütergemeinschaft kann jedoch vertraglich und aus deutscher Sicht begründet werden.

Bei Ehegatten, welche nach der gesetzlichen Güterrechtsordnung nach ungarischem Recht geheiratet haben (Errungenschaftsgemeinschaft) erbt der überlebende Ehegatte nach deutschem Recht neben Verwandten ersten Grades (Kinder, Enkel, Urenkel) nur ein Viertel.

Ein Anspruch aus § 1931 Abs. 3 BGB i.V.m. § 1371 Abs. 1 BGB auf die Erhöhung des gesetzlichen Erbteils um 1/4 besteht nicht.137 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

コメント


bottom of page